۲۹ فروردین ماه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران ، یادآور حماسه سازی ، ایمان و شجاعت سربازان دلیر و جان بر کف این آب و خاک در ارتش دلیر جمهوری اسلامی است.

 

◀ فرا رسیدن ۲۹ فروردین ماه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران ، یادآور حماسه سازی ، ایمان و شجاعت سربازان دلیر و جان بر کف این آب و خاک در ارتش دلیر جمهوری اسلامی است.
امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران مظهر اقتدار، عزت، ایثار و آیینه تمام نمای اخلاص و رشادت غیور مردان نام آوری است که با ایمان راسخ جان عزیزشان را در کف دست خود گرفته و به دفاع از این آب و خاک مشغولند.
نیرویی الهی که رد طول هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در راه دفاع از کیان این مرز و بوم و اسلام عزیز شهدای زیادی را تقدیم نموده و جانبازان و ایثارگران این نیروی دلیر یادگارانی از آن دوران هستند.
🇮🇷 سلام و درود بیکران به ارواح مطهر و نورانی شهدای عزیز ارتش جمهوری اسلامی ایران.