بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

HSE

مدیریت ارشد سازمان به این خط مشی متعهد بوده و معتقد است نیل به مقاصد فوق و کاهش ریسک مخاطرات، تنها در سایه مشارکت کلیه همکاران و کسب بازخورد از گروه های ذینفع و بازنگری دوره ای سند محقق خواهد شد. لذا کلیه افرادی که به هر نحو در تکمیل این پروژه مشارکت می نمایند، بایستی اهداف این خط مشی را پذیرا بوده و نهایت تلاش خود را جهت تحقق آن به کار گیرند.

شرکت صنایع پتروشیمی دنا با هدف تأمین بخشی از نیاز بازارهای بین المللی وارد مرحله مطالعاتی و ساخت یک مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه 1،650،000 تن متانول در فاز 2 پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گردید.

مدیریت ارشد این  شرکت بر این باور است که استقرار سیستم هدفمند و کارآمد HSE یک اصل بارز در راستای سیاستگذاری کلان مجموعه و تکمیل موفق پروژه خواهد بود. لذا بار دیگر صیانت از نیروی انسانی در جهت تحقق آرمان انسان سالم محور توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست حفظ اعتبار و سرمایه های سازمان، برآوردن الزامات HSE-MS پروژه، تعهد به رئوس خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را به شرح زیر اعلام می دارد:

  • حفظ سلامت پرسنل در پیشگیری از وقوع جراحت، بیماری های شغلی و نیز بهبود مداوم عملکرد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • پیشگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش اثرات مخرب آلاینده ها با اتخاذ تمهیدات مناسب
  • شناسایی کلیه مخاطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک آنها با هدف پیشگیری از وقایع و حوادث شغلی
  • به کارگیری روش های مناسب و به روز در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش پسماند
  • رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای بهداشت، ایمنی و محیط زیستی وضع شده توسط مراجع قانون گذار ملی و بین المللی و نیز پایش مستمر با هدف اطمینان از رعایت الزامات مرتبط در قراردادها و پیمان ها
  • ارتقاء سطح دانش ، تأمین نیازهای بهداشتی و ایمنی کارکنان و توانمندی سازمان از طریق آموزش مستمر رده های مختلف شغلی و زمینه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
  • ایجاد بستر مناسب جهت افزایش مشارکت کارکنان در زمینه HSE و گسترش ارتباطات موثر درون و برون سازمانی
  • بهبود مداوم فرآیندها، روش ها و سیستم های مدیریتی با هدف کاهش مخاطرات بهداشتی، ایمنی و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و افزایش بهره وری