حرکت پروژه دنا با چرخ تولید داخل/ تحویل بخشی از سفارش ۱۱۹ میلیارد تومانی کابل یزد به پتروشیمی دنا

بخشی از کابل های پتروشیمی دنا که از ردیف‌های خرید مستقل تأمین می شود توسط کارخانه کابل یزد تولید شده آماده تحویل است.

حرکت پروژه دنا با چرخ تولید داخل/ تحویل بخشی از سفارش ۱۱۹ میلیارد تومانی کابل یزد به پتروشیمی دنا

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی دنا، شرکت دنا که اکنون ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته با بهره گیری از توان تولیدکنندگان داخل در حال تکمیل است.

اسفند ۱۴۰۲ شرکت دنا قراردادی به مبلغ ۱۱۹۰ میلیارد ریال برای تامین ۵۰۷ کیلومتر کابل برق، کنترل و مخابرات با کارخانه کابل یزد منعقد کرده که بخش قابل توجهی از سفارش طی هفته آینده تحویل داده می شود.

پیش بینی می شود در صورت تزریق منظم اعتبارات تا پایان سال به بهره برداری می رسد.